Strona główna

Projektujemy, wykonujemy, kompletujemy i montujemy linie technologiczne i kompletne zakłady:

  • produkcji i konfekcjonowania chemii budowlanej (suche tynki, gładzie, kleje, fugi, itp.),

  • suszenia i przesiewania piasku kwarcowego, wapiennego, żwiru, itp.,

  • hydratyzacji wapna,

  • mieszalnie pasz,

  • mieszania, granulacji i konfekcjonowania nawozów sztucznych,

  • przetwarzania i konfekcjonowania torfu,

  • dozowania, mieszania i konfekcjonowania innych materiałów sypkich,

  • sterowanie w wersji uproszczonej dla prostych węzłów produkcyjnych,

  • centralne systemy sterowania liniami technologicznymi i zakładami produkcyjnymi z wizualizacją komputerową,

  • rozwiązania nietypowe pod potrzeby Klienta.

Współpracujemy z Klientem podczas realizacji inwestycji od schematu technologicznego po „zakłady pod klucz”. Wykonujemy modernizacje istniejących zakładów. Zapewniamy obsługę inwestycji w całym zakresie jako generalny wykonawca. Zajmujemy się doradztwem i serwisem.
Wśród naszych rozwiązań są proste węzły produkcyjne dla małych zakładów jak i w pełni zautomatyzowane, wysokiej wydajności linie technologiczne z wizualizacją komputerową.
Na podstawie analizy potrzeb Klienta przygotowujemy opracowanie technologii oraz zestaw urządzeń koniecznych do spełnienia założeń.

 
Oprócz urządzeń typowych, produkowanych przez naszą firmę, wykonujemy również adaptacje maszyn dla potrzeb specjalnych. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia posiadają wymagane zatwierdzenia typów i odpowiednie certyfikaty, tak polskie jak i europejskie.