главная сторона

RU Na podstawie analizy potrzeb Klienta przygotowujemy opracowanie technologii oraz zestaw urządzeń koniecznych do spełnienia założeń.

Projektujemy, wykonujemy, kompletujemy i montujemy linie technologiczne i kompletne zakłady:

- produkcji i konfekcjonowania chemii budowlanej (suche tynki, gładzie, kleje, fugi, itp.),

- suszenia i przesiewania piasku kwarcowego, wapiennego, żwiru, itp.

- hydratyzacji wapna, - mieszalnie pasz,

- mieszania, granulacji i konfekcjonowania nawozów sztucznych,

- przetwarzania i konfekcjonowania torfu,

- dozowania, mieszania i konfekcjonowania innych materiałów sypkich,

- sterowanie w wersji uproszczonej dla prostych węzłów produkcyjnych,

- centralne systemy sterowania liniami technologicznymi i zakładami produkcyjnymi z wizualizacją komputerową,

- rozwiązania nietypowe pod potrzeby Klienta.


Oprócz urządzeń typowych, produkowanych przez naszą firmę, wykonujemy również adaptacje maszyn dla potrzeb specjalnych. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia posiadają wymagane zatwierdzenia typów i odpowiednie certyfikaty, tak polskie jak i europejskie.