+48 618 28 28 rafiz@rafiz.com.pl

Odpylanie

Odpylacze to grupa urządzeń mających za zadanie usunięcie cząsteczek pyłu i innych zanieczyszczeń z powietrza. Proces ten tworzy bezpieczną atmosferę środowiska pracy maszyn i pracowników.

Oferujemy odpylacze w różnych wariantach i konfiguracjach, pod specyfikę odpylanych urządzeń i linii technologicznych.

PODZIAŁ ODPYLACZY ZE WZGLĘDU NA TKANINĘ FILTRUJĄCĄ:

– odpylacze workowe – rolę filtra pełnią worki o długości przeważnie 500-2500mm w kształcie walca usztywnione koszem wykonanym z drutu. Odporność temperaturowa do 190stopni Celsjusza (chwilowo 240 stopni Celsjusza)

– odpylacze kasetowe – rolę filtra pełni specjalnie uformowany wkład w postaci kasety w kształcie prostopadłościanu.

W zależności od przeznaczenia oferujemy odpylacze wolnostojące lub nabudowane tj. odpylacze na silosy lub zbiornik. Kolejny kryterium doboru jest budowa odpylaczy:  kwadratowe (obudowa w kształcie prostopadłościanu) lub okrągłe (obudowa w kształcie walca).

ZASADA DZIAŁANIA:

Oparta jest na wyciąganiu pyłu z zanieczyszczonej strefy poprzez wytworzone przez wentylator podciśnienie. Następnie układem rur (instalacja odpylająca) przesyłany do odpylacza i przepuszczenie przez tkanin filtrującą. Czyste powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz.

Wydajność wentylatorów może sięgać 16.000 m3/h przy ciśnieniu powietrza 2.500 Pa. W przypadkach kiedy pył wtłaczany jest do silosów lub zbiorników za pomocą nadciśnienia nie ma konieczności stosowania wentylatorów do wytworzenia podciśnienia.  Sprawność przepływu i czystość tkaniny jest utrzymywana przez układ automatycznego przedmuchu wysokim ciśnieniem. Pył i zanieczyszczenia zgromadzone w obudowie są odprowadzane poza obudowę np. do pojemnika.

Odpylacz może być wyposażony w obudowę termoizolacyjną. W zależności od zastosowania urządzenie może posiadać zabezpieczenia przeciwwybuchowe nagromadzonego pyłu. Urządzenia odpylające w zależności od przeznaczenia mogą być wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem antykorozyjnym lub ze stali nierdzewnej AISI 304

ZASTOSOWANIE:

przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł budowlany – produkcja mieszanek budowlanych, rolnictwo – magazynowanie i logistyka zbóż.

Instalacja odpylająca:

Instalacja odpylająca jest układem rur i kształtek w różnych średnicach wykonanych głównie z blachy ocynkowanej mających za zadanie transport zanieczyszczonego powietrza ze strefy pracy maszyny lub pracownika do urządzenia odpylającego / filtrującego. W przypadku szczególnych warunków przeznaczenia instalacja może być wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.

Zwiększ wydajność swojej firmy inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne!

Nasze Zalety

Gwarantujemy indywidualne podejście, które pozwala nam skutecznie zaspokoić oczekiwania i spełnić potrzeby naszych klientów. Rozumiemy, że każdy projekt, zlecenie czy potrzeby klienta są unikalne.

Nasza firma ma bogate doświadczenie, działając na rynku od lat 90. Długotrwała obecność na rynku pozwoliła nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań z różnych dziedzin.

W naszej firmie stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie. Dążymy do poznawania najnowszych trendów, technologii i metodologii w naszej branży.

Nasza firma dysponuje zaawansowanym i rozbudowanym parkiem maszynowym. Ten zasób obejmuje nowoczesny sprzęt i technologię, które umożliwiają nam efektywne i wysokiej jakości wykonywanie różnorodnych projektów.